Chụp ảnh múa lân tân niên Gíap Thìn với máy ảnh OM1

Mỗi năm Tết đến rồi Tết đi theo cái nhịp của hành tinh của vũ trụ. Riêng Châu Á đâu đó trên 10 nước là có cái gọi là Tết Ta, tết tính theo âm lịch. Và khắp nơi trên thế giới có người Châu Á (cụ thể là Đông Á) sinh sống đều có tổ chức những lễ Tết …