Làng hoa Sa Đéc trước Tết Gíap Thìn 2024

Đã hơn 10 năm kể từ khi còn học nhiếp ảnh ở trường SKDA HCM, năm nay mới đi lại làng hoa Sa Đéc, thuộc tỉnh Đồng Tháp. Trước đó mỗi năm thì cũng mong có dịp để đi chụp hoa Tết ở đây, nhưng cứ lần lựa mãi. Sau hơn chục năm quay lại thì nhiều thứ thay đổi. …